Archives

 • SAVJETOVANJE - Budućnost obrazovanja: Visoko obrazovanje za održivi razvoj 2030 - Supplement 1
  No. 1 (2023)

  Tekstovi predstavljaju prilagođena izlaganja sa Savjetovanja Budućnost obrazovanja: Visoko obrazovanje za održivi razvoj 2030 održanog 25. 1. 2022. godine na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu političkih nauka.

  These texts are adapted presentations delivered at the Conference The Future of Education: Higher Education for Sustainable Development 2030 held at the University of Sarajevo - Faculty of Political Sciences on 25/1/2022.

   

   

   

  TEMATSKI BLOK 1 / THEMATIC BLOCK 1
  Doprinos akademskog i nenastavnog osoblja u tri osnovne dimenzije: obrazovanje, naučnoistraživački rad i odgovor na potrebe zajednice / Contribution of Faculty and Non-Teaching Staff in Three Basic Dimensions: Education, Scientific-Research and Response to Community Needs

  TEMATSKI BLOK 2 / THEMATIC BLOCK 2
  Digitalizacija i digitalna transformacija društva i visoko obrazovanje: stanje, perspektive i izazovi / Digitization and Digital Transformation of Society and Higher Education: State, Perspectives and Challenges

  TEMATSKI BLOK 3 / THEMATIC BLOCK 3
  Inkluzivno obrazovanje i savremeni pedagoški pristupi / Inclusive Education and Contemporary Pedagogical Approaches

  TEMATSKI BLOK 4 / THEMATIC BLOCK 4
  Novi oblici obrazovanja / New Forms of Education

  TEMATSKI BLOK 5 / THEMATIC BLOCK 5
  Open science i obrazovanje / Open Science and Education

 • Pregled
  Vol. 63 No. 3 (2022)

 • Pregled
  Vol. 63 No. 2 (2022)

 • Pregled
  Vol. 63 No. 1 (2022)

 • Pregled
  Vol. 62 No. 3 (2021)

 • Pregled
  Vol. 62 No. 2 (2021)

1-8 of 67